Fotos antigas

 
Varadoiro de Insuela (aprox. 1917) Vapor de Riveira (construído en Palmeira)
Escola de mulleres, 1927
Escola de homes, 1923