Xente de Palmeira
Neste apartado gustaríanos recoller biografías de xente de
Palmeira con trayectorias singulares, exemplares, e dignas
de admiración e orgullo da vecindade, ou que de algunha
outra maneira axuden a documentar a personalidade do
noso pobo. Agradécense as contribucións de aqueles que
aporten información, e sobre todo a realización de
biografías para o desenrolo de esta páxina. A omisión de
personaxes nestas páxinas nunca será intencionada senon
tan solo por falta de información ou recursos para realizar
biografías. A subxectividade podería ser debida á vosa falta
de colaboración.