Rincón de Lectura
Autores de Palmeira
Léxico Palmeirán

Manual de palabras e expresións autóctonas
de Palmeira (futuro proxecto)
Traballos destacados do noso foro de Palmeira Virtual
Traballos variados relacionados con Palmeira
Mostra de traballos da serie "Camiño vello, congostra nova"
publicados en "A Nosa Terra" (1996-2000)  
por Francisco A. Vidal

 
Traballos de libros de festas de Palmeira (publicados pola
Asociación Cultural Tirapuxa) - 
Colabora José Andrés Bello
Pregón 1997 (Irene Lamas)